Podmínky využívání služeb

26. 10. 2016

Podmínky využívání služeb Relaxace.cz

1. Relaxace.cz je provozován společností Konzultanti.cz s.r.o., IČ 28162447, DIČ CZ28162447, se sídlem Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, dále jen Relaxace.cz

2. Relaxace.cz se zavazuje věnovat informačnímu portálu umístěnému na internetové adrese Relaxace.cz s maximální péčí.

 3. Relaxace.cz neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy. Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky označené jako „Doporučuje“, či obdobně, zejména v sekci lázně a v sekci masáže , jsou placenou službou. Relaxace.cz umožňuje mimo jiné zveřejňovat a nabídky a poptávky zboží a služeb a fyzických i právnických osob, ať již podnikajících, či nikoliv, dále jen Návštěvníků. Relaxace.cz nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost zveřejňovaných informací, zejména inzerátů nabízených služeb, či předmětů. 


4. Relaxace.cz si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v textech článků či inzerátů a článek, popis, či inzerát vůbec nezveřejnit, případně jej odstranit z Relaxace.cz, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Relaxace.cz, nebo dobrými mravy. 

5.  Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců, poté může a nemusí být smazán. Maximální počet vložení inzerátů nesmí přesáhnout rozumnou míru. Návštěvník si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí o to požádat Relaxace.cz. Na Relaxace.cz je zakázána inzerce nesouvisející s oblastí relaxace, či nerespektující etickou stránku věci. 

6. Relaxace.cz neodpovídá za činnost Návštěvníků služeb Relaxace.cz, ani za způsob, jakým informace ze serveru Relaxace.cz využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Relaxace.cz Návštěvníky, či jinými osobami. Relaxace.cz nenese žádnou odpovědnost za škody, které by návštěvníkům nebo jiným osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním (či dočasné nemožnosti využívat) služeb Relaxace.cz

 

7. Návštěvník souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Relaxace.cz je oprávněn zasílat Návštěvníkům zprávy, obsahující informace o novinkách, které Relaxace.cz nabízí. Relaxace.cz nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Návštěvníků uvedených zejména v inzerátech, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek jinou osobou. Návštěvník souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů. 

8. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Relaxace.cz si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

O nás

Relaxace.cz je web, který Vám pomáhá s relaxací. Začali jsme sekcí masáže, kde pomáháme najít vhodné maséry. Připravujeme i lázně. lázeňské pobyty, kurzy relaxačních technik a wellness. 

více

Vyhledávání

Inzerce

  • poptávka
  • nabídka
vstup
Obchodní podmínky | Mapa stránek

Máte-li zájem o reklamu na www.relaxace.cz pište na info@relaxace.cz
Provozovatel stránek neodpovídá za obsah a dostupnost stránek, které jsou provozovány pod jednotlivými odkazy.
Kontrola jejich náplně a provoz jsou plně v kompetenci jejich majitelů. Položky Označené jako "Doporučuje" případně "Další možnosti z okresu" jsou placenou službou.

Změnit cookie preference